Pokročilý senzor pro monitoring ocelových konstrukcí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024487
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: EXCON, a.s.

Projekt je zaměřen na vývoj bezdrátového senzoru využitelného pro monitoring ocelových konstrukcí. Jeho konfigurace bude zaměřena jak na krátkodobá dynamická měření, tak na dlouhodobý monitoring kontrolující statické chování konstrukce. Mezi hlavní měřicí parametry bezdrátového čidla patří stanovení poměrného přetvoření, měření zrychlení a teploty.