Pomáháme nastavit podmínky pro podporu energeticky plusových budov

Aktualita, 24.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo na zakázku Státního fondu životního prostředí podkladovou studii pro nastavení podmínek podpory výstavby energeticky plusových budov v rámci budoucího Operačního programu Životní prostředí.

V rámci studie byly provedeny rešerše teoretických přístupů k problematice hodnocení energeticky plusových budov a standardů pokročilých budov známých v zahraničí (Passivhaus Institut, BEPOS+, Effizienzhaus Plus, Net Zero Carbon Buildings). Na čtyřech vybraných typech budov (obecní úřad, sportovní hala, základní škola, mateřská škola) byla analyzována energetická náročnost při různém nastavení parametrů obálky budovy a technologií pro vytápění a přípravu teplé vody.

Sledováno bylo zejména dosažení standardu NZEB II (platného po roce 2022) a energeticky plusové budovy s podmínkou potřeby neobnovitelné primární energie < 0 kWh/m2rok. Na základě analýzy byly navrženy požadavky pro nastavení nového programu podpory výstavby energeticky plusových budov.