POWERSKIN+ – Vysoce pokročilá modulární integrace izolačních, energii generujících a skladujících systémů pro nebytové budovy

Registrační číslo: H20 – 869898
Poskytovatel: Evropská komise – Horizont 2020
Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Zdenko Malík
Zahájení: 01.10. 2019
Ukončení: 30.09. 2023
Partneři: Instituto Pedro Nunes – Associação Para A Inovação E Desenvolvimento Em Ciência E Tecnologia, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten, Forschung E.V., Friedrich-Schiller-Universität Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico Di Torino, Oxford Brookes University, Fenix TNT, Navodnik Kemijski , Inzeniring D.O.O., Saule Technologies Ltd, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges, Fundacja Saule Research Institute

Projekt si klade za cíl vyvinout zcela inovativní řešení fasád budov kombinující chytrou integraci vysoce energeticky efektivních komponent včetně super-izolačních prvků, získávání energie ze slunce, prvky aktivního skladování energie a kombinaci komplexního aktivního/pasivního systému ovládání. Cílem je především využitelnost při rekonstrukcích moderních lehkých obvodových plášťů a dvouplášťových fasád nebytových budov.

Powerskin+ hodlá být na čele první generace mimo stavbu prefabrikovaných modulárních, ready-to-buy a lehce instalovatelných průhledných a neprůhledných prvků s udržitelnými ekologicky navrženými spojovacími rámy. Tyto budou opatřeny vylepšenými funkčními povrchovými povlaky, aktivním i pasivním skladováním tepla (TES) a integrovanými poloprůhlednými fotovoltaickými články. Prvky získávající elektřinu ze slunce budou doplněny velkokapacitním systémem skladování elektrické energie v budově v kompletním balíčku energetického managementu na klíč.

Projekt je kombinací:

  • Izolace a řízení vnitřního prostředí
  • Jednoduché modulární instalace
  • Získávání energie
  • Skladování energie

    Pilotní instalace demonstrující řešení vzešlých z projektu budou provedeny ve třech různých lokalitách v Evropě – České republice, Portugalsku a Slovinsku.

UCEEB ČVUT se podílí jak na vytváření rámců pro návrh systému, simulacích chování materiálů, funkčních celků ale i celého systému a dohlíží na všechny pilotní instalace a jejich monitoring. Také se účastníme hodnocení výsledných návrhů a prototypů z hlediska LCA a LCCA.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 869898.