Požární bezpečnost

Výzkumný tým
Provádíme velkorozměrové interiérové a exteriérové požární zkoušky pro hodnocení chování materiálů a výrobků při požáru. Zkoušky realizujeme ve středním a velkém měřítku, a to jak v interiéru laboratoře, tak v exteriéru na experimentální ploše. Zaměřujeme se zejména na zisk požárnětechnických charakteristik stavebních výrobků a jednotlivých předmětů pro účely matematického modelování, indikativní určení požární odolnosti nenosných stavebních konstrukcí a stanovení reakce fasádních systémů na oheň. Dále provádíme zkoušky účinnosti hašení a chlazení nízkotlakou vodní mlhou v reálném měřítku na hašení a chlazení vodní mlhou nebo evakuaci osob.

Zajímáme se o evakuaci osob z ohraničeného prostoru, ať již jde o budovu nebo dopravní prostředek. Organizujeme a vyhodnocujeme cvičné požární poplachy, při nichž se zaměřujeme jak na reakci osob na vyhlášení poplachu, tak na zisk pohybových charakteristik osob. Možnost bezpečné evakuace ověřujeme matematickými modely. 
Chování konstrukcí a výrobků za požáru, účinnost hasicích systémů nebo možnost bezpečné evakuace ověřujeme matematickými modely, a naopak používáme data získaná provedenými zkouškami k rozšíření nebo verifikaci vstupních parametrů pro matematické modely dynamiky požáru.

Nabízíme expertní hodnocení budov z hlediska požární bezpečnosti staveb a poradenství v oblasti požárního inženýrství (tzv. performance-based design), požární legislativy a zkušebnictví. 

Hlavní aktivity týmu

  • Prioritizujeme výzkum a testování specifických materiálů, konstrukcí a systémů pro požárně bezpečné stavby.
  • Provádíme velkorozměrové zkoušky s reálnými požárními scénáři v interiérových nebo exteriérových podmínkách.
  • Třídu reakce na oheň stanovujeme zkouškou Room Corner Test, kdy jedna velkorozměrová požární zkouška s plochou vzorku až 30 m² nahradí sérii běžných malorozměrových zkoušek v případech, když nelze nebo není vhodné testovat výrobek v malém měřítku.
  • Provádíme výpočty požární odolnosti konstrukcí a matematické modelování dynamiky požáru, hašení a evakuace osob.
  • Vyvíjíme a optimalizujeme stavební prvky z hlediska požární bezpečnosti.
  • Věnujeme se konzultační a poradenské činnosti v oblasti požárního inženýrství.

Výsledky

Vybavení

Zkušební zařízení pro zkoušku účinnosti hasicích systémů pro hašení motorových prostorů autobusů dle Přílohy 13 Předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 107  Tymyfoto/Pozarnitym/06_BUS_haseni.jpg
Infračervený spektrometr FTIR Nicolet Antaris IGS pro analýzu toxicity zplodin hoření v průběhu požárních zkoušek. Tymyfoto/Pozarnitym/11_FTIR.png
Aparatura pro hašení nízkotlakou vodní mlhou sestává z čerpadla DAB KVC 85/120 maximálním provozním tlakem 13 bar, rozvodných potrubí a různých mlhových trysek, většinou od firmy Telesto Mist Systems. Tymyfoto/Pozarnitym/10_mlha.jpg
Multifunkční experimentální plocha o půdorysných rozměrech 3 × 3 m s nuceným odvodem kouře a tepla a základní chemickou analýzou zplodin (O2, CO2 a CO). Tymyfoto/Pozarnitym/03_nabytkovy_kalorimetr.jpg
Plynové hořáky různých velikostí s možností regulace tepleného výkonu od 1 do 300 kW. Tymyfoto/Pozarnitym/07_horaky.jpg
Podlahová váha PV14 a digitální indikátor Dini Argeo DFWL pro měření úbytku hmotnosti hořících předmětů. Váha má rozměr 1000 x 1000 mm, váživost 100 kg.  Tymyfoto/Pozarnitym/09_vahy.png
Návrh, organizace a provádění interiérových a exteriérových požárních zkoušek různých velikostí. Do mobilní měřicí ústředny lze současně zapojit až 30 termočlánků, 3 radiometry a 3 tlakové snímače pro zjišťování rychlosti proudění plynů při požáru. Součástí laboratorního vybavení jsou i odpovídající čidla (plášťové i kabelové snímače teploty, radiometry v rozsahu 20,50 a 100 kW/m2). Tymyfoto/Pozarnitym/01_laborator.jpg
Plynový světlý infrazářič KASPO K30 o rozměru sálavé plochy 440 x 440 mm s jmenovitým výkonem 30 kW. Tymyfoto/Pozarnitym/08_salavy_panel.jpg
Velkorozměrová požární zkouška povrchových úprav stěn a stropu v místnosti RCT (test dle ISO 9705, resp. ČSN EN 14390).  Tymyfoto/Pozarnitym/02_RCT.jpg
Přenosný analyzátor spalin TESTO 350 s možností zapojení až šest různých jednodruhových snímačů plynu. V současné době má přístroj instalované senzory pro detekci NO, NO2, SO2, O2 a CO. Tymyfoto/Pozarnitym/12_TESTO.jpg
Aparatura pro indikativní zkoušky požární odolnosti bez statického zatížení. Možné je zkoušet současně až dvě stěny (0,8 × 0,8 m) a navazující strop (0,8 × 1,2 m), případně lze využít pro zjišťování chování konstrukčních detailů při zvýšené teplotě.  Tymyfoto/Pozarnitym/04_miniFUR2.jpg
Plynový hořák a nosný rám pro zkoušení reakce na oheň fasád ve středním rozměru podle normy ČSN ISO 13785-1.  Tymyfoto/Pozarnitym/05_CSN_ISO_13785-1.jpg