Požární vlastnosti materiálů a prvků

Ověřujeme bezpečnost energeticky efektivních budov za požáru. Simulujeme a experimentálně ověřujeme chování konstrukčních prvků v malorozměrových i velkorozměrových zkouškách v našich nebo partnerských zařízeních.

Aktuality

Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární...

Zkoušíme hořlavost obkladových materiálů ve skutečném měřítku

V požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT jsme provedli velkorozměrovou zkoušku předstěny z...

Vyvinuli jsme pec miniFUR pro středněrozměrové požární zkoušky

Požární laboratoř ČVUT UCEEB vyvinula a pravidelně využívá pec miniFUR pro indikativní zkoušky, které výrobcům poskytují důležité...