Požární vlastnosti materiálů a prvků

Ověřujeme bezpečnost energeticky efektivních budov za požáru. Simulujeme a experimentálně ověřujeme chování konstrukčních prvků v malorozměrových i velkorozměrových zkouškách v našich nebo partnerských zařízeních.

Aktuality

Otestovali jsme požární odolnost systému ecokit

Odborníci z požární laboratoře ČVUT UCEEB provedli ověřovací zkoušky konstrukčního systému na bázi dřeva ecokit. Jejich cílem bylo pomocí...

Řešíme požární bezpečnost odvodňovacích vpustí

Požární laboratoř ČVUT UCEEB začala před více než rokem spolupracovat se společností ACO Industries k.s. na vývoji speciálních...

Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární...

Zkoušíme hořlavost obkladových materiálů ve skutečném měřítku

V požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT jsme provedli velkorozměrovou zkoušku předstěny z...

Výsledky