Pracujeme na automatické detekci chyb při provozu technických zařízení budov

Aktualita, 05.03.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí diagnostické programy, které včas zamezí zvýšení spotřeby energie a poklesu kvality vnitřního prostředí v důsledku skrytých technických závad.

Při provozu technických zařízení budov (TZB) dochází k chybám, které zpravidla zůstávají dlouho neodhaleny. Pokud různé instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace atd.), elektrotechnické rozvody a další zařízení (výtahy, osvětlení apod.) nefungují správně, dochází ke zvýšené spotřebě energie, poklesu kvality vnitřního prostředí a snižování životnosti jednotlivých součástí TZB.

„Naše diagnostika používá při odhalování těchto nedostatků existující data z provozu budov. Ta sice obsahují potřebné údaje, ale běžně nejsou analyzována pro optimalizaci provozu a prevenci dopadu chyb z pohledu úspory energií,“ říká Ondřej Nehasil z Laboratoře vnitřního prostředí ČVUT UCEEB.

Automatická detekce závad TZB už byla otestována v poloprovozu na budově ČVUT UCEEB, kde kromě několika zásadních chyb vzduchotechniky, které by jinak zůstaly skryty, odhalila celou řadu drobných selhání a opomenutí. Brzy začne kontrolovat také komerční budovy síťových zákazníků.

Více detailů můžete sledovat ve videorozhovoru s Ondřejem Nehasilem na YouTube kanálu TZB-info, který začíná v čase 3:03:49.