Pracujeme na odhlučnění vířivých van na terasách bytových domů

Aktualita, 25.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje se společností Metrostav při hledání a testování účinného způsobu, jak ochránit obyvatele rezidenčních budov před hlukem z vířivých van umístěných na venkovních terasách luxusnějších bytů.

Pro zvýšení užitného komfortu rezidenčních budov bývají na terasy bytů stále častěji navrhovány vířivé vany. Tato zařízení jsou však pro své okolí také zdrojem hluku, před kterým je třeba chránit zejména nejbližší sousední byty. Na vývoji účinného odhlučnění spolupracuje Akustická laboratoř ČVUT UCEEB se společností Metrostav.

Hluk při užívání vířivých van vzniká různými způsoby, z nichž mezi nejdůležitější patří provoz hlučných technologických částí skrytých uvnitř těchto zařízení a proudění vody z vodních trysek v napuštěné vaně. Náš výzkum se zaměřuje na ověření vlivu pružného uložení na šíření hluku do obytné místnosti umístěné přímo pod terasou bytu s vířivou vanou.

Pro ověření byly vybrány dva způsoby uložení vířivé vany na konstrukční skladbu terasy, aby bylo možno na základě zkoušek zvolit optimální řešení pro budoucí realizace. Zkoušky budou realizovány v Akustické laboratoři ČVUT UCEEB na stropní desce reprezentující typický železobetonový strop včetně příslušných vrstev střešní skladby.