Prefabrikovaný recyklovatelný rámový stavební systém na bázi dřeva

Registrační číslo: FW04020216
Poskytovatel: TA ČR - Program TREND
Řešitel: Martin Hataj
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: Ecokit s.r.o.

Cílem projektu je podstatně inovovat stávající stavební systém ecokit, jehož nosnou část tvoří prefabrikované rámy z materiálu na bázi dřeva. Vývoj systému musí splňovat aspekty jako jsou: jednoduchost montáže, nízké náklady na opracování materiálu, minimální nároky na manipulační techniku, standard pasivního domu, nízká uhlíková stopa budovy, recyklovatelnost konstrukcí, digitalizace z pohledu návrhu a výroby. Stěžejním krokem projektu je výstavba experimentální budovy, která prokáže funkčnost a proveditelnost. Dílčí cíle projektu zahrnují komplexní návrh konstrukcí systému, provedení experimentální analýzy za účelem ověření mechanické odolnosti nosné konstrukce, prokázání požární odolnosti a akustických parametrů stěn a stropu a vytvoření podkladů pro tvorbu BIM knihovny.