Přírodě blízké osvětlení pro chovy laboratorních zvířat

Registrační číslo: FW09020164
Poskytovatel: TA ČR - Program TREND
Řešitel: Lenka Maierová
Zahájení: 01.07. 2023
Ukončení: 31.12. 2026
Partneři: Animalab s.r.o., NUDZ

Vyvíjíme komplexní osvětlovací systém určený pro laboratorní chovy ve vědeckých institucích a další chovatelská zařízení. Systém vychází z patentované plnospektrální LED a upravuje ji tak, aby světelné prostředí v chovu i jeho změny byly blízké prostředí přirozenému. Tím se sníží environmentální stres zvířat chovaných v umělém prostředí, podpoří se jejich wellbeing i zdravotní stav. To vše zmenší i výzkumnou nejistotu v řadě vědeckých oborů, kde jsou animální modely využívány. Osvětlení bude vytvořeno ve dvou variantách: přirozené, pro výzkum, kde je světlo jen jedním z parametrů prostředí, a experimentální, pro výzkum zaměřený přímo na vliv světla na živočichy. Produkt vznikne v provedení stropního osvětlení, světelného paravánu a systému světelných boxů umístěných nad jednotlivé klece.