Pro dodavatele energetických systémů a zařízení

Nabídka služeb
Nabízíme spolupráci při návrhu, modelování, vývoji a ověřování technických parametrů energetických systémů i jejich komponent.  

 


Nabízíme tyto služby:
 
 • Provádíme zakázkový vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zaměřujeme se zejména na solární tepelnou techniku, tepelná čerpadla, řídicí systémy, systémy pro akumulaci elektřiny, tepla a chladu pro budovy. 
   
 • Pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie v budovách provádíme detailní simulace energetických systémů budov s výrazným zastoupením OZE a hodnotíme jejich reálnou využitelnost pro krytí místní potřeby energie. 
   
 • Vytváříme vlastní detailní modely prvků pro integraci do komplexních simulačních systémů i zjednodušené výpočtové nástroje pro bilancování obnovitelných zdrojů v budovách. 
   
 • Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvíjíme inovativní řešení, zpravidla kombinující více funkcí (hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory, duální kolektory vzduch-voda, multifunkční zdroje tepla a chladu, fasáda s integrovanými energetickými prvky apod.). 
   
 • Jednotlivá zařízení testujeme v laboratořích (solární laboratoř, laboratoř tepelných čerpadel, laboratoř fotovoltaiky, testovací buňka na pokročilé obvodové pláště). 
   
 • Pro ověření funkčnosti, provozní spolehlivosti a efektivity vyvinutých a navržených systémů s OZE realizujeme poloprovozy zařízení a systémů v reálném prostředí a užívání, monitorujeme a vyhodnocujeme jejich chování. 
   
 • Vyvíjíme řídicí algoritmy, které umožňují predikovat a optimalizovat provoz energetických systémů v budovách i průmyslových provozech.
   
 • Pomáháme vytvářet energetické koncepty budov i celých čtvrtí


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo. 
 

Výsledky