Pro města a obce

Nabídka služeb
Města a obce podporujeme při strategickém řízení rozvoje především v oblastech šetrné výstavby, energetické efektivity a konceptu Smart Cities. Na úrovni konkrétních investic pomáháme připravit stavební záměry novostaveb i komplexních renovací budov, veřejných prostranství i celých čtvrtí.


Nabízíme tyto služby:
 
 • Ve spolupráci s městy tvoříme strategické dokumenty zaměřené na technologické, organizační a procesní inovace, pomáháme zavádět koncept Smart City. Pro konkrétní technologie nebo služby tvoříme praktické implementační plány.
   
 • Jsme odborným průvodcem přípravy stavebních záměrů budov i veřejných prostranství při mapování potřeb a formulaci zadání pro projektanty.
   
 • Poskytujeme konzultace při přípravě i v průběhu architektonických soutěží.
   
 • Tvoříme koncepty udržitelných čtvrtí a navrhujeme pro ně energetický standard, způsob zásobování energiemi, materiálové řešení s ohledem na cirkulární ekonomiku  a prvky modrozelené infrastruktury. 
   
 • Ve spolupráci se zakladateli a provozovateli energetických komunit zpracováváme studii proveditelnosti a optimalizujeme chod komunity. Zapojujeme aktéry do přípravy energetických společenství.
   
 • Pro inovativní města a investory zpracováváme návrhy energeticky plusových čtvrtí.


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo.
 

Výsledky