Procházka po veřejných prostranstvích s obyvateli obce

Nabídka služby
string(153) "Smarty error: [in evaluated template line 20]: syntax error: unrecognized tag: 45c8e43c-f7a4-4b0e-a3f3-af1d211ab536 (Smarty_Compiler.class.php, line 461)" string(118) "Smarty error: [in evaluated template line 20]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 616)" string(153) "Smarty error: [in evaluated template line 21]: syntax error: unrecognized tag: 45c8e43c-f7a4-4b0e-a3f3-af1d211ab536 (Smarty_Compiler.class.php, line 461)" string(118) "Smarty error: [in evaluated template line 21]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 616)" string(153) "Smarty error: [in evaluated template line 22]: syntax error: unrecognized tag: 45c8e43c-f7a4-4b0e-a3f3-af1d211ab536 (Smarty_Compiler.class.php, line 461)" string(118) "Smarty error: [in evaluated template line 22]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 616)"

Dvouhodinová procházka představuje atraktivní způsob, jak zjistit potřeby obyvatel a seznámit je se záměry obce. Předchází jí schůzka s obcí, průzkum místa, příprava procházky, její realizace a následné vyhodnocení.


Nabídka zahrnuje:

  • prvotní schůzku se zástupci obce a průzkum místa urbanistou a sociologem,
  • procházku po veřejných prostranství s několika urbanisty a sociology,
  • společně s obyvateli bude zhodnocen aktuální stav veřejných prostranství nad mapou obce (např. oblíbená a neoblíbená, problematická místa), proběhne společná diskuze nad kvalitou různých míst přímo v terénu,
  • závěrečnou zprávu ze setkání zpracovanou urbanisty i sociology.

​Dále je možné základní rozsah nabídky rozšířit o další vzdělávací aktivity, například o:
 
  • představení procesu plánování veřejných prostranství krok za krokem, 
  • celodenní exkurzi po vybraných veřejných prostranstvích pro zástupce jedné nebo více obcí, 
  • brožuru ze společného setkání, která bude shrnovat základní tipy a doporučení, analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (tzv. SWOT analýza) jednotlivých veřejných prostranství, které byly navštíveny, a inspirativní příklady dobré praxe. 
 


Diskuzi za vás povedou zkušení nestranní facilitátoři a urbanisté, kteří udrží diskusi v mantinelech z hlediska tématu i případných emocí. Závěrečná zpráva je vhodným podkladem pro budoucí zadání studie proměny veřejného prostranství. A v neposlední řadě se stanete se informovanými představiteli obce, kteří naslouchají svým obyvatelům a jejich názorům a potřebám.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.