Procházka po veřejných prostranstvích s obyvateli obce

Nabídka služby

Dvouhodinová procházka představuje atraktivní způsob, jak zjistit potřeby obyvatel a seznámit je se záměry obce. Předchází jí schůzka s obcí, průzkum místa, příprava procházky, její realizace a následné vyhodnocení.


Nabídka zahrnuje:

  • prvotní schůzku se zástupci obce a průzkum místa urbanistou a sociologem,
  • procházku po veřejných prostranství s několika urbanisty a sociology,
  • společně s obyvateli bude zhodnocen aktuální stav veřejných prostranství nad mapou obce (např. oblíbená a neoblíbená, problematická místa),
  • závěrečnou zprávu ze setkání zpracovanou urbanisty i sociology.


Diskuzi za vás povedou zkušení nestranní facilitátoři a urbanisté, kteří udrží diskusi v mantinelech z hlediska tématu i případných emocí. Závěrečná zpráva je vhodným podkladem pro budoucí zadání studie proměny veřejného prostranství. A v neposlední řadě se stanete se informovanými představiteli obce, kteří naslouchají svým obyvatelům a jejich názorům a potřebám.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.