prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 104
E-mail: karel.kabele@cvut.cz
ResearchGate

Karel Kabele absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v roce 1984. V roce 1998 obhájil disertační práce na téma Optimalizace vnitřního prostředí budov, v roce 2003 se habilitoval s prací Modelování energetických systémů budov a v roce 2006 byl jmenován profesorem. Od roku 2004 je vedoucím katedry TZB na FSv ČVUT, v roce 2014 založil a do roku 2017 vedl výzkumnou skupinu Kvalita vnitřního prostředí UCEEBu. Od roku 2018 je proděkanem pro rozvoj FSV ČVUT v Praze. Od roku 2007 je hostující profesor na National University of Singapore. V letech 20013-2016 byl prezidentem Evropské federace REHVA. Pod jeho vedením bylo obhájeno víc než 120 Bc. a Ing. titulů a 13 doktorských prací. Je autorizovaným inženýrem a energetickým specialistou.