PVForecast

Předpověď slunečního osvitu pro fotovoltaické zdroje
Sluneční osvit

Předpovídáme intenzitu slunečního záření pro libovolný bod v České republice až na 5 dní dopředu v hodinových intervalech. Pracujeme hned s několik různými zdroji satelitní predikce, což zaručuje robustnost a celkovou spolehlivost služby. Dlouhodobě sledujeme vývoj světelných podmínek v různých lokalitách ČR a učíme se z nich. Predikci dokážeme dále zpřesňovat až na minutové intervaly za pomoci přídavného senzoru osvitu nebo nově za pomoci kamerového snímače oblohy.

Výkon fotovoltaiky

Predikované hodnoty osvitu poskytujeme jako on-line službu vhodnou zejména pro řídící systémy fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Na základě předpovědi osvitu lze s určitou přesností vypočítat množství vyrobené energie danou fotovoltaickou elektrárnou a odvodit průběh výroby v čase.
Díky predikci osvitu může algoritmus inteligentního řízení bateriového úložiště zvolit vhodnou strategii hospodaření s energií a maximalizovat tak místní využití energie produkované fotovoltaickou instalací. Používáme lokální PLC, které se stará jak o komunikaci s výpočetním serverem, tak o přepočet osvitu na výrobu. Adaptivní algoritmus dokáže při predikci průběhu výroby a množství vyrobené energie zohlednit specifika dané fotovoltaické instalace. 
 

PV Forecast

Předpověď slunečního osvitu pro fotovoltaické zdroje

Komercializace

Kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení.

Základní službu s hodinovým krokem predikce nabízíme zdarma po registraci na www.PVForecast.cz. Přesnější predikce s minutovým krokem vyžaduje dodatečnou instalaci senzoru osvitu a je poskytována jako služba s periodickou platbou. Nejpokročilejší predikce využívající techniku pozemního snímání oblačnosti je rovněž poskytována jako zpoplatněná služba s individuální kalkulací.