Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst (NCK-REVOZIM)

Registrační číslo: TN01000056
Poskytovatel: TA ČR - Program NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE
Řešitel: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2019
Ukončení: 31.12. 2022

Ve spolupráci s partnery z národního centra kompetence CAMEB jsme navrhli koncept mokřadně-extenzivní střechy zavlažovaný předčištěnou šedou vodou. Na experimentálních plochách jsme testovali speciálně vyvinuté substrátové směsi s příměsí recyklovaných materiálů, konkrétně recyklovanou cihelnou drtí a pyrolyzovaným čistírenským kalem (tzv. biouhlem).
Mokřadně-extenzivní střechy byly testovány v areálu výzkumného centra AdMaS v Brně. Extenzivní zelená střecha, na níž je porovnáván vývoj vegetace na substrátu s recyklovanými materiály a na komerčně dostupném substrátu Optigrön, se nachází na budově pokladny přírodního koupaliště Malvíny v Třešti.