Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy

Aktualita, 14.01.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept mokřadně-extenzivní zelené střechy zavlažované předčištěnou šedou vodou a využívající v substrátu recyklovanou cihelnou drť spolu s pyrolyzovaným čistírenským kalem. Po půlročním pozorování se pilotní plochy jeví jako funkční s dobře prosperující vegetací a relativně nízkými koncentracemi nutrientů na výtoku.

Výzkumníci z týmu Městské hydrologie ČVUT UCEEB v rámci projektu Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst (REVOZIM) připravili celkem 16 variant substrátů, z nichž dvě vybrali pro realizaci experimentálních ploch zelených střech. Za účelem posouzení vlivu pyrolyzovaného čistírenského kalu je jedna z nich osazena substrátem s jeho příměsí a druhá je ponechána bez něj. Cihelná drť je součástí obou použitých substrátů. 

Analýza proběhla na základě měření vodní bilance, laboratorních rozborů vzorků vody odebraných z různých částí experimentální sestavy, měření teploty a vlhkosti po výšce souvrství a hydrofyzikálních charakteristik navržených substrátů, jako je maximální vodní kapacita, objemová hmotnost, zrnitost či pH.