RESINDUSTRY – Obnovitelné zdroje energie v průmyslu

Registrační číslo: PGI06158
Poskytovatel: EU EFRR – program Interreg Europe
Řešitel: Ing. Jakub Dytrich
Zahájení: 01.08. 2019
Ukončení: 31.07. 2023

Dlouhodobým cílem projektu RESINDUSTRY je zvýšit energetickou nezávislost průmyslových odvětví Evropské Unie posílením integrace obnovitelných zdrojů energie v průmyslu. Projekt je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je spolufinancován účastníky.

Ve fázi 1 bude zpracováno a vybráno deset nejpřínosnějších příkladů dobré praxe pro podporu OZE v průmyslu. Výměna zkušeností bude probíhat pravidelně na národní a mezinárodní úrovni, zapojí se do ní jak partneři projektu, tak stakeholdeři. V závěrečné fázi projektu každý partner vytvoří svůj Akční plán pro program podpory.

Implementace akčních plánů projektu bude monitorována a hodnocena ve Fázi 2.