Šest desítek zástupců evropských měst přijelo do Prahy na první setkání platformy CrAFt Cities

Aktualita, 13.12.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zorganizovalo ve spolupráci s Operátorem ICT mezinárodní konferenci a vzdělávací seminář pro 60 zástupců měst, univerzit a organizací zapojených do projektů CrAFt a NEB STAR, které financuje Evropská unie. Setkání uspořádané v rámci Festivalu Kreativní Byrokracie bylo zaměřeno na vzájemné učení, inspiraci a hledání možností spolupráce na cestě ke klimatické neutralitě, estetickému prostředí a otevřenosti rozhodování ve městech.

První část setkání proběhla 8. listopadu 2022 v pražském Centru architektury a městského plánování, kde se představila města vybraná pro pilotní aktivity projektu NEB STAR. Na programu byly také přednášky o datech a jejich využití při rozhodování a zlepšování kvality života ve městech. Záznam z prvního dne můžete shlédnout zde, nebo si můžete přečíst shrnutí. Večer proběhla neformální recepce v rezidenci primátora Prahy.

Druhá část, zaměřená na vzájemné učení a inspiraci mezi městy, proběhla 9. listopadu 2022 v budově rektorátu ČVUT. Zúčastnilo se jí 60 zástupců měst, univerzit a organizací a dalších více než 60 účastníků z 25 evropských zemí se připojilo online. Setkání přineslo nové kontakty, nápady a společné plány do budoucna.  
Zjistěte více na https://craft-cities.eu/.

Související aktuality: