Sestavné klimatizační jednotky

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004577
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.12. 2018

Cílem projektu je vyvinout nový typ sestavných klimatizačních jednotek, které budou mít vyšší energetickou účinnost, vysokou těsnost, novou bezrámovou konstrukci i zajímavý design. Projekt reaguje na nařízení evropské komise č. 1353 a 1354/2014 o ekodesignu větracích jednotek. Předmětem projektu je návrh jednotky s využitím pokročilých výpočetních nástrojů pro simulaci proudění a zkoumání vlivu proudění na akustické projevy  a tlakové ztráty v jednotlivých funkčních celcích. Primárním cílem projektu je vývoj a výroba prototypu.