Simulace, testy a digitalizace pro Stavebnictví 4.0

Registrační číslo: TN01000056/13
Poskytovatel: TA ČR - Program NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE
Řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 31.12. 2022
Partneři: Technická univerzita v Liberci, KNAUF Praha, spol. s r. o., KNAUF INSULATION, spol. s r.o., di5 architekti inženýři s.r.o., TKP geo s.r.o., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Motivací pro Národní centrum kompetence CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste.

V rámci projektu Cameb STD 4.0 provádíme monitoring souvrství modelové zelené střechy Knauf URBANSCAPE na experimentálním objektu v areálu UCEEB. Střecha je rozdělena na dvě poloviny, kdy na jednu stranu byla instalována zelená střecha URBANSCAPE a druhá polovina slouží jako referenční plocha.
Na budově zajišťujeme monitoring a vyhodnocení odtoku dešťové vody, teploty souvrství zelené střechy a střešní konstrukce a vlhkost substrátu zelené střechy.