Smart City Compass: Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech

Registrační číslo: TJ02000344
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Mgr. Tomáš Vácha
Zahájení: 01.05. 2019
Ukončení: 30.04. 2021
Partneři: Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)

Cílem projektu je přispět k implementaci a monitoringu konceptu Smart Cities (SC) v České republice prostřednictvím specifického veřejného softwarového nástroje Smart City Compass. Nástroj přináší tři klíčové funkce:

(1) VZDĚLÁVACÍ funkce ve vztahu k obcím ČR

(2) funkce PRŮVODCE pro stanovení kvantifikovaných cílů SC

(3) umožnění monitoringu a EVALUACE pokroku při implementaci konceptu SC na místní úrovni.

Projekt vychází z existující metodiky vyvinuté pro MMR ve spolupráci ČVUT a CZGBC a z potřeby identifikované spolu s MMR. Klíčovou přidanou hodnotou nástroje bude převedení indikátorů SC do interaktivní elektronické podoby a usnadnění procesu evaluace. Nástroj bude dokončen do dubna 2021.

Soubory ke stažení: