Spolupracujeme s evropskými partnery na Databázi lokálních energetických projektů

Aktualita, 01.03.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu zapojilo do řízení nové COST Action zaměřené na energeticky plusové čtvrti (PED-EU-NET). Koordinátorem akce je německý výzkumný ústav Fraunhofer ISE, který se specializuje na využití solárních technologií ve městech.

Úlohou ČVUT UCEEB je koordinace pracovní skupiny, která vytváří databázi komplexních lokálně energetických projektů. Jde tedy nejen o plusové čtvrtě, ale také o další projekty, jež přinášejí možnost inspirovat se od lídrů v sektoru městských inovací. Společně s Demir Enerji (Turecko), Univerzitou v Bologni (Itálie), výzkumným ústavem IREC (Španělsko) a dalšími partnery akce chceme relevantní informace o projektech zpřístupnit cílovým skupinám výzkumníků i zájemců z řad municipalit napříč Evropou.

„Naše účast na nové COST Action souvisí se zapojením do projektu SPARCS, kde je naším cílem propojovat výzkumné a inovační iniciativy zaměřené na rozvoj měst. V nedávné době jsme také pomohli vytvořit novou příručku EU Smart City Information System (SCIS) o energeticky plusových čtvrtích,“ komentuje Michal Kuzmič z ČVUT UCEEB.

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.

[album/Products_Model_Product/571/cost-logo.jpg]