Stavebně-energetické optimalizace budov

Pomáháme optimalizovat potřebu energie na vytápění, chlazení a také zajištění vysoké kvality vnitřního prostředí s ohledem na snižování rizika přehřívání a dostatečné denní osvětlení.


Naše nabídka:

  • Propojujeme architektonicko-stavební řešení s návrhem energetického systému.
  • Na základě podrobných energetických simulací ve spolupráci se zadavatelem nacházíme možnosti uplatnění pasivních energetických řešení a umožňujeme dosahovat výrazných investičních i provozních nákladů.
  • Největšího potenciálu úspor lze dosáhnout v raných fázích návrhu, kdy je ho možné nejvíce ovlivnit. Proto již v architektonické studii pomáháme identifikovat optimální teplotní zónování, simulujeme varianty konstrukčního řešení včetně velikosti a vlastností osvětlovacích otvorů a způsobů stínění, čímž umožňujeme realizačnímu týmu učinit informované rozhodnutí o finálním návrhu. 
  • V rámci optimalizace simulací identifikujeme také vhodné aktivní systémy budovy včetně optimálního umístění OZE. V případě speciálních požadavků či dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 

Kontaktní osoba

Ing. Zdenko Malík, Ph.D.