Stěnový sestavný větrací systém

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024361
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 30.05. 2023
Partneři: ALTEKO, s.r.o.

V souvislosti s novými požadavky trhu, kde byla indikována poptávka po větracích jednotkách například do školních tříd, veřejných prostor nebo objektů vůbec, kde v důsledku zateplení budov se změnily podmínky proudění vzduchu se spol. ALTEKO S.R.O. rozhodla vyvinout ve spolupráci s UCEEB -Buštěhrad, nový “Stěnový sestavný větrací systém” s úzkými ventilačními koly, které zajistí při tichém chodu výměnu vzduchu v prostorách kde pobývají a pracují osoby.