Střešní okna nové generace

Registrační číslo: TH01021120
Poskytovatel: TA ČR - Program EPSILON
Řešitel: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zahájení: 01.06. 2015
Ukončení: 31.05. 2018
Partneři: SLAVONA, s.r.o.

Prvky pro přirozené osvětlení podstřešních prostor, nejčastěji střešní okna a střešní světlíky, patří dlouhodobě k nejslabším místům obálky budovy. Budou navrženy a ve variantách ověřeny střešní transparentní prvky nové generace (střešní okna, světlíky) s rámy vyrobenými z projektem vyvinutých a ověřených tyčových plných profilů z tvrzeného plastu, homogenních nebo kompozitních. Budou nalezeny a ověřeny možnosti jeho povrchových úprav odolávajících mechanickému i klimatickému zatížení. Nové transparentní prvky s integrovanými funkcemi budou mít poloviční až čtvrtinový prostup tepla oproti současné praxi, sníží riziko přehřívání podstřešních prostor na zanedbatelnou úroveň a budou eliminovat potřebu chlazení. Pracnost při osazování na stavbě by se měla snížit až na polovinu.

Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního zákoníku).

Střešní okno je sestaveno z rámu okna, střešního křídla a osazovacího rámu. Střešní křídlo je tvořeno zasklívací jednotkou s tepelně izolačním trojsklem, osazenou do sklolaminátového profilu. K rámu okna je křídlo připevněno pomocí kyvného kování. Rám je vyroben z tvarovaných profilů, vyrobených z tvrzeného pěnového polystyrenu z důvodu minimalizace tepelného toku přes rám. Tato samostatná jednotka okna je osazena do tepelně izolačního límce – osazovacího rámu, který je kotven do konstrukce střechy. Osazovací rám je tvořen z nosných prvků – dřevěných hranolů připevněných přes vložky z tvrzeného pěnového polystyrenu k rámu okna. Převážná část osazovacího rámu je tvořena z extrudovaného polystyrenu. Tato nenosná část zajišťuje napojení na tepelně izolační souvrství střechy s minimalizací tepelných mostů. Okno má vnější rozměry (rám okna) 1285 x 985  (rozměry v mm).

Katalog detailů je dostupný zde

Na řešení se dále podílejí: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, PhD., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Kamil Staněk, Ph.D.