Světlo ovlivňuje zdraví a vitalitu

Aktualita, 13.01.2020

V gymnáziu Na Pražačce probíhá dlouhodobý experiment s inovativním osvětlením, které se svými vlastnostmi přibližuje dennímu světlu. Jeho vliv na studenty a pedagogy vyhodnocuje Lenka Maierová z Platformy pro zdravé osvětlování Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Vliv kvality světelného prostředí na biologické procesy v lidském těle prokázala celá řada laboratorních experimentů. Jednu z nejmodernějších praktických aplikací těchto poznatků představují plnospektrální LED světelné zdroje společnosti Spectrasol. Ve spolupráci s Platformou pro zdravé osvětlování ČVUT UCEEB a s podporou odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy proběhla ve vybraných učebnách gymnázia Na Pražačce pilotní instalace tohoto prokognitivního osvětlení.

Součástí projektu bylo i podrobné vyhodnocení vlivu nově instalovaného osvětlení na soustředění, paměť a řadu dalších fyziologických procesů u studentů i učitelů. V jeho rámci byla sledována celá řada subjektivních i objektivních parametrů u žáků z učeben vybavených běžným a prokognitivním osvětlením. Výsledky prokázaly meziroční statisticky významné zlepšení prospěchu u studentů, kteří se učili pod prokognitivním osvětlením. Snížil se také počet jejich pozdních příchodů a testy sledující krátkodobou paměť ukázaly na lepší výkonnost.

Více detailů si můžete přečíst v časopise TECNICALL případně poslechnout na stránkách Radiožurnálu.

album/Products_Model_Product/646/foto_z9e04937.jpg