Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM

Registrační číslo: CK02000126
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel: Ing. Kristýna Čápová, Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2021
Ukončení: 31.03. 2024
Partneři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií, CAMEA, spol. s r.o.

Cílem projektu je navrhnout funkční systém, který bude sloužit ke stanovení vazby mezi dopravním proudem a chováním mostní konstrukce. Tento systém zahrnuje následující části: subsystém párování dat mezi dvěma oddělenými systémy, subsystém trasování pohybu vozidel po mostní konstrukci a subsystém vysokorychlostního vážení (WIM) s přímým synchronním zapracováním výstupů senzorů mostní konstrukce. Získané výstupy z těchto subsystémů zpracuje navržený vyhodnocovací software, který bude zahrnovat prvky neuronových sítí a prvky strojového učení. Pro posílení uplatnitelnosti v praxi bude vytvořena metodika pro postupy monitorování a vyhodnocení chování mostu s využitím systému WIM a pro zavádění obdobných systémů do provozu.