Systém pro komplexní monitorování stavu konstrukcí dřevostaveb

Registrační číslo: FW03010267
Poskytovatel: TA ČR - Program TREND
Řešitel: Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: InoSens CZ, s.r.o.

Cílem projektu je navrhnout, v praxi otestovat a uvést na trh v ČR a EU komplexní systém pro trvalý monitoring stavebních konstrukcí dřevostaveb, který bude integrovatelný přímo do konstrukce dřevostavby a bude poskytovat funkcionalitu včasného varování pro vlastníka domu v případě detekce nebezpečných situací. Systém se bude skládat z nových senzorů pro měření parametrů v konstrukci budovy využívající LPWAN technologii komunikace dat. Součástí systému bude algoritmus vyhodnocení dat a detekce anomálních stavů. K dosažení cíle poslouží současná znalost trhu a zkušenosti s vývojem, nasazováním a provozem systému MoistureGuard spolupracujícího průmyslového partnera InoSens CZ s.r.o, spolu se zkušenostmi s vývojem bezdrátových technologií a senzorů akademického partnera ČVUT UCEEB.