Systém pro podporu městské mobility a provozu inteligentních sídel se zohledněním specifických potřeb osob

Registrační číslo: TJ01000384
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Mgr. Veronika Kandusová
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019
Partneři: Central European Data Agency, s.r.o.

Cílem je pomocí participativního designu vytvořit software pro testování modelu multimodálního plánovače, s funkcemi dle potřeb budoucích uživatelů. SW bude připraven pro všechny typy uživatelů včetně hendikepovaných, s ohledem na jejich specifické potřeby a bude zohledňovat všechny možné módy dopravy i jejich kombinace. Zároveň bude zahrnovat co nejširší množství bodů zájmu. Plánovač bude otevřenou platformou, kterou budou moci využít další vývojáři. Platformu bude zároveň po začlenění do příslušných systémů využívat městská a státní správa. Obdobné řešení na trhu zatím neexistuje.