Systém pro výstavbu sendvičových domů na bázi oceli odolal zkušebnímu zatížení

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společnostmi KNAUF Praha, spol. s r. o. a BORABELA s.r.o. provedlo zatěžovací zkoušku pro ověření únosnosti a tuhosti moderního stavebního systému z tenkostěnných ocelových profilů.

V průběhu zkoušky bylo zaznamenáváno působící vodorovné a svislé zatížení a také vodorovná a svislá posunutí zkušebního tělesa. Pro měření posunutí jsme použili laserové triangulační snímače vzdálenosti, lineární snímače polohy a lankový snímač dráhy. Maximální hodnota výztužné únosnosti zkoumaného stěnového panelu přesáhla 30 kN.

Stěnový panel o rozměrech (délka x výška x tloušťka) 1250 x 2750 x 125 mm byl tvořen rámem z tenkostěnných ocelových profilů C100/1,2 a oboustranným jednovrstvým opláštěním deskami Knauf Diamant X 12,5 mm provedeným na celou výšku stěny. Dodavatelem rámových profilů je BORABELA s.r.o. Svislé sloupky rámu měly rozteč po 625 mm. Opláštění je k rámu připojeno šrouby XTB 25 s roztečemi max. 75 mm.

Výzkum probíhá v rámci Národního centra kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), které vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem.

design/2020/Logaposkytovatelu/LOGOLINK_NCK_B.png