Technicko-ekonomické analýzy diverzifikace zdrojů v soustavách centrálního zásobování teplem (SCZT)

Nabídka služby
Technicko-ekonomickou analýzu zpracováváme ve spolupráci s daným městem a provozovatelem soustavy CZT. 


Analýza standardně zahrnuje:
  • vymezení zvažovaných technologií (např. zařízení pro využití odpadu, technologie pro využití odpadního tepla, solární energie, geotermální energie, mikrokogenerace na biomasu aj.),
  • přehled relevantní legislativy a určení regulatorních limitů pro uplatnění dané technologie,
  • vyhodnocení potenciálu dané technologie pro zásobování energií města,
  • celkové technicko-ekonomické vyhodnocení proveditelnosti,
  • zhodnocení alternativních technologií.

Analýza může být doplněna o participační a komunikační část, kdy je nové řešení projednáno s klíčovými aktéry z řad odběratelů či širší veřejnosti.


V případě dalších dotazů či speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič