Technologie pro zjednodušení instalace a energetické úspory v otopných systémech budov – IQ pump

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Jiří Dostál
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.05. 2018

Základem řešení je zařízení sestávající z odstředivého čerpadla, sensorů a řídicí elektroniky nazvané souhrnně IQ-pumpa (angl. IQ-pump). Zařízení je umístěné na vedení teplonosné kapaliny z tepelného výměníku a změnou otáček odstředivého čerpadla reguluje průtok teplonosné kapaliny výměníkem a tím reguluje jeho výkon (množství předávaného tepla). Regulací průtoku v reálném čase je možné dynamicky reagovat na změny vstupních teplot teplonosných médií a tlakové změny v okruhu výměníku tak, aby předávaný výkon dobře sledoval požadavek na výkon výměníku.

Za pomoci IQ-pumpy je možné v reálném čase diagnostikovat běhové parametry pumpy a výkonnostní indexy výměníku tepla. Řídicí povely a diagnostické informace jsou komunikovány s ostatními pumpami v síti a koordinátorem a tím je umožněno řídit a sledovat distribuční síť jako celek. Největší konkurenční výhodou celého řešení však je možnost přímočaře optimalizovat výdej tepelné energie, kdy optimalizační algoritmus vypočte optimální řídicí trajektorii pro každou pumpu tak, aby při zachování uživatelem nastaveného tepelného komfortu v budově bylo spotřebováno minimální množství energie.