Tepelně vlhkostní chování materiálů

Nezávisle testujeme a měříme tepelně-vlhkostní vlastnosti materiálů. Soustředíme se na přenos tepla, vlhkostní a mikrobiologická rizika a tepelně-vlhkostní modely či simulace růstu plísní.

Aktuality

Pomohli jsme ve vývoji inovativní konstrukce rodinného domu

Podíleli jsme se na vznku pilotního rodinného domu na bázi ocelového skeletu opláštěného panely s vysokým tepelným a difuzním odporem....

Zpřesňujeme standardizované laboratorní zkoušky

Výzkumný tým Stavební fyzika ČVUT UCEEB dlouhodobě odhaluje příčiny chyb standardních zkoušek tepelně-vlhkostního chování stavebních...

Připravujeme zdravá okna

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provádí pro společnost WINDOW HOLDING pokusy s cílem prověřit stavebně-fyzikální...

Naše čidla střeží před vlhkostí největší slovinskou dřevostavbu

Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...

Výsledky