Testujeme výrobky Ytong

Aktualita, 16. 10. 2023
Výrobce pórobetonových tvárnic společnost Xella CZ navázal spolupráci s ČVUT UCEEB. Cílem je zjistit pomocí zkoušek reálné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu pro produkty značky Ytong, které jsou důležité pro statiky a projektanty.  

Zatím jsme provedli čtyři zkoušky stěn vysokých 2,75 m a širokých 1,2 m pomocí čtyřbodového ohybu, kdy zatěžovací válec působil ve vodorovném směru. Šlo tedy o zjištění pevnosti v tahu za ohybu v rovině porušení rovnoběžné s ložnými spárami. Dále jsme provedli osm zkoušek pro zjištění pevnosti v tahu za ohybu v rovině porušení kolmé na ložné spáry. V tomto případě byly vyzděny prvky o výšce 1,0 m a šířce 1,5 m. 

Po 28 dnech jsme vzorky překlopili do vodorovné polohy a umístili je pod zatěžovací lis, který působil ve svislém směru. Opět jsme je zatěžovali čtyřbodovým ohybem a sledovali jsme přitom maximální sílu i spáru porušení, která více vypovídá o problematických místech ve zkušebních vzorcích (v tvárnicích i v maltě). Pro úplnost provedených zkoušek jsme během zdění odebrali vzorky tvárnic i malty a provedli doplňkové testy, při nichž jsme zjišťovali pevnost a rozlití malty, obsah vzduchu v maltě, hmotností vlhkost či pevnost tvárnic.