Tour po veřejných prostranstvích

Nabídka služby

Smyslem celodenní exkurze je společně s představiteli obcí porovnat přístup k veřejným prostranstvím v různých obcích. Na základě přítomnosti ve skutečném prostředí je vždy jednodušší reálněji zhodnotit silné a slabé stránky prostoru a uvědomit si, že i „když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž“.  


Nabídka zahrnuje:

  • celodenní exkurze pro zástupce jedné nebo více obcí,
  • představení procesu plánování veřejných prostranství krok za krokem,
  • zhodnocení veřejných prostranství navštívených obcí společně s urbanistou a sociologem,
  • vypracování brožury ze společného setkání.


Účastníci workshopu získají přehled v problematice proměny veřejných prostranství a různé praktické tipy na zlepšení veřejného prostranství i ohledně zapojení veřejnosti. Dále získají brožuru ze společného setkání, která bude shrnovat základní tipy a doporučení, analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (tzv. SWOT analýza) jednotlivých veřejných prostranství, které byly navštíveny, a inspirativní příklady dobré praxe.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.