Třídimenzionální nanovlákenný nosič s inkorporovaným systémem řízeného dodávání léčiv pro tkáňové inženýrství kosti a chrupavky

Registrační číslo: GA15-15697S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Mgr. Michala Rampichová, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2015
Ukončení: 31.12. 2017
Partneři: Ústav experimentální medicíny AV ČR

Cílem projektu je výzkum nosiče spojeného se systémem pro řízené dodávání látek, stimulujícího migraci progenitorových buněk a tvorbu nové osteochondrální tkáně. Tento systém bude založen na třídemenzionálních nanovláknech připravených metodou centrifugačního zvlákňování (Forcespinning).

Tkáňové inženýrství je náhrada chybějící nebo poškozené tkáně novou, plně funkční. Pro napodobení fyziologického hojení je nutné vytvářet nosiče respektující potřeby konkrétní tkáně. Nosiče by měly umožnit buněčnou adhezi, proliferaci, migraci a diferenciaci do požadovaného buněčného typu. Nanovlákenné nosiče jsou díky svým vlastnostem perspektivním materiálem, ovšem díky struktuře s malými póry neumožňují efektivní penetraci buněk a rychlou vaskularizaci tkáně. Cílem tohoto projektu bude výzkum v oblasti tvorby třídimenzionálního nanovlákenného nosiče pro tkáňové inženýrství kosti a chrupavky. K tomuto účelu bude použita nová metoda centrifugačního zvlákňování, která umožňuje tvorbu nosičů s velkou porozitou. Navíc budeme zkoumat a vytvářet způsoby pro produkci koaxiálních vláken pro řízené dodávání látek. Inkorporace stimulačních látek do nosiče a jejich kontrolované uvolňování umožní buněčnou migraci dovnitř nosiče a jejich další proliferaci a diferenciaci. Předpokládáme, že projekt umožní získat nové znalosti o faktorech ovlivňujících kvalitu regenerace.