Udržitelné a šetrné budovy

Konzultujeme architektonické i technické návrhy řešení šetrných budov a podílíme se na jejich tvorbě. Vyvíjíme podpůrné nástroje pro návrh a ověřujeme komplexní kvalitu šetrných budov.

Aktuality

Podílíme se na kampani Otevřeně, udržitelně

Mezinárodní projekt RESINDUSTRY při ČVUT UCEEB se podílel ve spolupráci s Komerční bankou na přípravě edukačního videa pro veřejnost...

Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů

U příležitosti vyhlášení výzvy „Horizont Europe - Sustainable, secure and competitive energy supply“ uspořádalo Univerzitní centrum...

Dokončili jsme nástroj pro zkvalitňování veřejné výstavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Národní sítí Zdravých měst (NSZM) ČR...

Kvalitní domy odolají i pandemii

ČVUT v Praze se podílelo na vzniku a vývoji metodiky hodnocení resilience bytových domů, navazující na nástroj SBToolCZ (Sustainable Building Tool...

Výsledky