Univerzitní centrum energeticky efektivních budov – Fáze udržitelnosti

Registrační číslo: LO1605
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Řešitel: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2016
Ukončení: 31.12. 2020

Projekt zajišťuje udržitelnost vybudovaného Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Jeho cílem je pokračovat v holistickém, interdisciplinárním přístupu k udržitelnému stavitelství tím, že kombinuje znalosti z oboru stavebnictví, energetiky, elektrotechniky a biomedicíny. V rámci projektu bude využita infrastruktura Centra vybudovaná za podpory OP VaVpI k získávání nových poznatků v oblasti udržitelné výstavby, fyziky stavebních konstrukcí, materiálů pro stavebnictví, technického zařízení budov, inteligentní automatizace, ale také v oblasti stárnoucí populace nebo zajištění zdravého vnitřního prostředí.

V rámci projektu se bude rovněž pokračovat v intenzivní regionální i mezinárodní spolupráci. Budou podporováni studenti všech stupňů studia při realizaci jejich studentských prací, výzkumníci při uskutečňování výzkumných projektů a zajištěn provoz centra tak, aby bylo po roce 2020 plně soběstačné, mělo vybudovanou plnohodnotnou mezinárodní reputaci a úspěšně se opíralo o nové mezinárodní a národní granty. Zároveň bude věnována část aktivit navazování a udržování spolupráce se soukromým sektorem, a to jak v ČR, tak v zahraničí.