Vliv strukturálních změn na vlhkostní a teplotní režim antropogenních půdních systémů

Registrační číslo: GP14-10455P
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2014
Ukončení: 31.12. 2016

Projekt je zaměřen na studium strukturních změn antropogenních půdních systémů v souvislosti s probíhajícími teplotními a vlhkostními procesy.  Zkoumány jsou dopady zmíněných procesů na spolehlivost a efektivitu zelených střech a zatravňovacích dlaždic, potažmo na navrhování energeticky efektivních budov.

Hydrometeorologická a hydropedologická kontinuální pozorování stanic umístěných na extenzivní zelené střeše a zatravňovacích dlaždicích poskytnou detailní informace o vlhkostním a tepelném režimu těchto systémů. Vnitřní struktura půdní matrice studovaných systémů bude vyobrazena a charakterizována pomocí rentgenové výpočetní tomografie neporušených vzorků. Tomografické snímky poukáží na změny půdní heterogenity a struktury v čase způsobené klimatickými vlivy a vývojem vegetačního krytu.