Vnitřní prostředí budov

Výzkumný tým

Soustředíme se na rozvoj problematiky vnitřního prostředí se zaměřením na tepelnou pohodu, kvalitu vzduchu a osvětlení v budovách. V klimatické dvojkabině provádíme experimenty sloužící k analýze prostředí při různých zařízeních pro vytápění, chlazení a větrání. Naším cílem je zlepšit vlastnosti těchto zařízení pro zvýšení kvality prostředí při zlepšení využití energie. Ke své práci využíváme kompetence v oblasti experimentální činnosti i počítačových simulací, které pro dosažení cíle dokáže vhodně kombinovat.
 

Hlavní aktivity týmu

  • V laboratorních podmínkách analyzujeme tepelné prostředí a jeho vnímání člověkem, proudění tekutin metodou laserové anemometrie.
  • Provádíme komplexní analýzu vnitřního prostředí v reálných podmínkách provozu  (tepelná pohoda, kvalita vzduchu, osvětlení, akustika, elektroiontové prostředí) za pomoci mobilní soupravy a vyhodnocení subjektivního vnímání prostředí uživateli.
  • Optimalizujeme provozní parametry systémů pro zajištění prostředí.
  • Vyvíjíme a testujeme nová zařízení pro vytápění, chlazení a větrání v místnostech.
  • Používáme naši energetickou optimalizaci systémů technických zařízení budov pro dosažení co nejvyšší kvality prostředí při minimální spotřebě energie.
  • Energetická náročnost budov v legislativních souvislostech.

Výsledky

1

Směrnice EŠV pro tepelné izolanty

Vytvoření technické směrnice pro Ekologicky šetrný výrobek (ekoznačka EŠV) pro tepelné izolanty.

Zobrazit více

Vybavení

Model lidského těla (thermal manikin) simulující jeho odezvu na obklopující tepelné prostředí.
(PIV - particle image velocimetry) systém pro analýzu proudění vzduchu v místnosti na základě snímání pohybu částic nesených vzduchem.
Kompletní přístrojové vybavení pro měření kvality vnitřního prostředí v reálných provozech.