Vnitřní prostředí budov

Výzkumný tým

Soustředíme se na rozvoj problematiky vnitřního prostředí v budovách. Studujeme interakci člověka a prostředí, které budovy svým uživatelům zajišťují. Jsme přesvědčení, že budovy v naprosté většině stavíme pro lidi, a proto podmínky v nich mají být co nejlepší.

Naše hlavní odborné zaměření je na tepelnou pohodu, kvalitu vzduchu a osvětlení v budovách. V klimatické dvojkabině provádíme experimenty sloužící k analýze prostředí, které vytváří různá zařízení pro vytápění, chlazení a větrání. Cílem je pomoci našim partnerům zlepšit vlastnosti existujících zařízení a přinášet nová řešení, aby bylo možné zajistit zvýšení kvality prostředí při efektivním využití energie.

Významným tématem našeho týmu je zdravé osvětlení. Vycházíme z nejnovějších chronobiologických poznatků o vlivu světelného prostředí na člověka a uplatňujeme je pro návrh strategie osvětlení ve školách, domovech pro seniory a při vývoji terapeutických pomůcek.

Ke své práci využíváme kompetence v oblasti experimentální činnosti. Jedněmi z našich hlavních přístrojů jsou částicová anemometrie pro analýzu obrazů proudění vzduchu a tepelná figurína pro posuzování podmínek tepelné pohody. Používáme též počítačové simulace jevů ve vnitřním prostředí (např. CFD) a simulace energetických systémů.

Hlavní aktivity týmu

  • V laboratorních podmínkách analyzujeme tepelné prostředí a jeho vnímání člověkem, proudění tekutin metodou laserové anemometrie.
  • Provádíme komplexní analýzu vnitřního prostředí v reálných podmínkách provozu  (tepelná pohoda, kvalita vzduchu, osvětlení, akustika, elektroiontové prostředí) za pomoci mobilní soupravy a vyhodnocení subjektivního vnímání prostředí uživateli.
  • Optimalizujeme provozní parametry systémů pro zajištění prostředí.
  • Vyvíjíme a testujeme nová zařízení pro vytápění, chlazení a větrání v místnostech.
  • Používáme naši energetickou optimalizaci systémů technických zařízení budov pro dosažení co nejvyšší kvality prostředí při minimální spotřebě energie.
  • Energetická náročnost budov v legislativních souvislostech.

Vybavení

(PIV - particle image velocimetry) systém pro analýzu proudění vzduchu v místnosti na základě snímání pohybu částic nesených vzduchem.
Kompletní přístrojové vybavení pro měření kvality vnitřního prostředí v reálných provozech.
Model lidského těla (thermal manikin) simulující jeho odezvu na obklopující tepelné prostředí.