Voda ve městě

Metodika o udržitelném hospodaření s dešťovými vodami v městském prostředí
Výsledkem dvouletého projektu Voda ve městě: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově podpořeného v rámci programu Zéta Technologické agentury České republiky je metodika, které je určená zejména pro zástupce samosprávy měst s více než 10.000 obyvateli. Projekt vznikl na půdě dvou univerzit – ČVUT UCEEB a UJEP a klade velký důraz na propojení řady technických odborností (vodní hospodářství, dopravní inženýrství, krajinářská architektura, urbanismus, památková péče) i na propojení těchto technických oblastí s dalšími, humanitně zaměřenými obory jako je ekonomie nebo sociologie. 

Jejím cílem publikace je podpořit zástupce samosprávy v orientaci v tématech hospodaření s dešťovými vodami a modré a zelené infrastruktury, pomoci jim získat představu o přínosech a základních možnostech dostupných opatření, poskytnout podporu při plánování a procesních postupech vedoucích k realizaci opatření a naučit je postupovat koncepčně. V metodice navíc narazíte na souhrnný přehled opatření HDV, jejich aplikaci do veřejných prostranství či příklady povedených realizovaných opatření. Vzhledem k cílové skupině metodiky je metodika psána srozumitelným jazykem a je doplněná řadou originálních schémat, které ilustrují jednotlivá řešení. Je tedy srozumitelná i pro širokou veřejnost nebo se může stát vhodnou pomůckou při navázání mezioborové diskuze mezi různými odborníky. 

O výsledku

Metodika je dostupná ke stažení zdarma na webových stránkách www.vodavemeste.cz.