Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries

Registrační číslo: TJ04000326
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Václav Novotný
Zahájení: 01.07. 2020
Ukončení: 30.06. 2022
Partneři: Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je výběr nejperspektivnějších konfigurací CB pro využití odpadního tepla a vytvoření bilančních 1D modelů konceptů TČ+AKU+ORC a citlivostních analýz pro mapování možností dosahovaných parametrů i v nenávrhových stavech. Mezi další výstupy patří vytvoření modelových case studies pro různé druhy průmyslu na základě jejich profilu a teplotní úrovně odpadního tepla včetně navržení business modelů komerční aplikace nebo nalezení bariér pro plošné nasazení technologie spolu s návrhem jejich překonání. Projekt se také bude zabývat navržením a experimentálním ověřením vybraného uzlu technologie uvažovaného systému Carnot batteries (konkrétně dvojicí tepelného čerpadla s akumulační nádobou využívající kamenný prach, se kterou řešitelé experimentují) a změřením dynamiky nabíjení a teplotního profilu uvnitř nádoby s kamenným prachem a jeho změny v čase.