Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie

Registrační číslo: TL03000207
Poskytovatel: TA ČR - Program ÉTA
Řešitel: prof. Evžen Amler
Zahájení: 01.04. 2020
Ukončení: 31.03. 2023
Partneři: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Projekt přispěje k aplikaci poznatků základního výzkumu a nových technologií do společenské praxe. Vyvinout nanovlákenný nosič s vysokými adsorbčními schopnostmi vůči polárním a nepolárním molekulám. Vytvořit nanovlákennou nanotextilii na bázi unikátních nanovlákenných nití. Porovnat vlastnosti této unikátní textilie s parametry klasického vrstveného nanovlákenného nosiče, ověřit její schopnosti absorbovat molekuly různých odorantů. Vytvořit funkční vzorek elektoencefalografem, k testování reakce při porovnávání různých typů odorantů s pomocí nového sorpčního materiálu založeného na nanovláknech s využitelností v různých sférách společenského života a odorology. Vytvořit software, na vyhodnocení elektroencefalografického záznamu získaného při snímání mozkové činností při porovnávání odorantů.