Vyvíjíme bytovou větrací jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty vzduchu

Aktualita, 23.07.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na vývoji bytové větrací jednotky, která umožňuje celoročně řídit teplotu přiváděného vzduchu bez nutné podpory systémů chlazení a vytápění. V současnosti je hotový funkční vzorek, který v převažující míře využívá technologie budoucího prototypu.

Současné řešení navržené Laboratoří vnitřního prostředí a výzkumným týmem Monitoring a řízení inteligentních budov ČVUT UCEEB představuje kompaktní bytovou větrací jednotku s nízkou výškou pro snadnou zástavbu například na WC. Nejvyšší průtok vzduchu je 150 m3/h. V rámci projektu bylo navrženo a odzkoušeno mnoho variant aktivního výměníku a celkové konfigurace větrací jednotky.

Bytová větrací jednotka k zajištění své funkce využívá dvojice tepelných výměníků. První je vysoce účinný deskový výměník zpětného získávání tepla, druhý je aktivní výměník využívající termoelektrické moduly. Tímto výměníkem jednotka zajišťuje ohřev a chlazení větracího vzduchu.

Výsledné řešení využívá protiproudého uspořádání prostřednictvím hliníkových výměníků, jež vhodně rozvádějí tepelný tok z jednotlivých modulů a vytvářejí zvětšenou teplosměnnou plochu pro ohřev a chlazení vzduchu. Současně je vyvíjen regulátor napájení termoelektrických modulů, který je klíčový pro dosažení vysoké účinnosti v celém provozním rozsahu.

Při správném řízení dosahuje jednotka zvýšení teploty větracího vzduchu 10 K nad teplotu odváděného vzduchu při zimním režimu. V letním režimu dosáhne snížení teploty venkovního vzduchu až o 9 K. EER celé větrací jednotky při chlazení je 0,6 až 2,3.

Prezentace projektu (YouTube)

Výzkum a vývoj v rámci projektu Vzduchotechnická jednotka s termoelektrickým chlazením a ohřevem  byl podpořen z programu OP PIK Aplikace.