Vyvíjíme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy

Aktualita, 03.06.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV prefabrikovaný konstrukční systém pro výstavbu bytových domů nové generace. V rámci projektu právě vzniká experimentální objekt TiCo, na němž proběhnou zkoušky v reálném měřítku.

Hlavním cílem ČVUT UCEEB je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu energeticky efektivních bytových domů. Ten bude synergicky využívat výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu. Pokročilé výrobní technologie umožní maximální využití přesné prefabrikace.

Nosný konstrukční systém z vysokohodnotného betonu se bude vyznačovat vysokou únosností, dlouhou životností, požární odolností, výhodnými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Konstrukce na bázi dřeva zajistí nízkou uhlíkovou stopu výroby, nižší hmotnost a vynikající tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy.  

V rámci našeho centra právě probíhá výstavba experimentálního objektu TiCo, který bude dvoupodlažní se třemi funkčními jednotkami. Otestujeme v něm například koordinaci a nároky na přesnost při skloubení dvou rozdílných prefabrikovaných systémů (dřevo a beton), prefabrikované koupelny a jádra z dřevěné konstrukce, akustické parametry konstrukcí nebo napojování fasádních panelů a jejich různá vzhledová provedení.

Projekt Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy je podporován z programu MPO Trio (číslo projektu FV10685).

album/Products_Model_Product/599/tico_3_6_2020.jpeg