Vyvinuli jsme pec miniFUR pro středněrozměrové požární zkoušky

Aktualita, 02.09.2019

Požární laboratoř ČVUT UCEEB vyvinula a pravidelně využívá pec miniFUR pro indikativní zkoušky, které výrobcům poskytují důležité informace o chování stavební konstrukce nebo materiálu v podmínkách požáru. Naši partneři díky tomu mají možnost se v menším měřítku lépe připravit na finančně, časově a technicky velmi náročné velkorozměrové zkoušky v akreditované požární zkušebně.

MiniFUR (z anglického mini furnace) slouží pro středněrozměrové indikativní zkoušky požární odolnosti stavebních konstrukcí, jako jsou stěny, stropy, střechy apod. Tvoří ji snadno demontovatelný mobilní box o vnitřních rozměrech 1,2 × 0,8 m a výšce 0,8 m. Strop a obě čelní stěny současně lze nahradit zkušebními vzorky, případně lze testované předměty umístit rovněž do vnitřního prostoru pece.  

Ta je větrána otvory v bočních stěnách umožňujících přirozený přívod vzduchu pro spalování a odvodu tepla a kouře. Účinek požáru zajišťuje plynový hořák s narůstajícím tepelným výkonem a zejména v horní polovině pece jsme tak schopni docílit tzv. normového požáru, tedy průběhu teplot dle normové teplotní křivky (ISO 834). Standardně měříme teploty vzorku na straně odvrácené od požáru, teploty uvnitř vzorku a teploty v samotné peci.