Vývoj a zkoušky stavebních výrobků a konstrukcí

Zabýváme se komplexním vývojem stavebních prvků. Provádíme zatěžovací zkoušky v mechanické laboratoři, testy tepelně-vlhkostního chování, akustické nebo požární zkoušky. Věnujeme se nosným prvkům a jejich spojům, výplňovým konstrukcím, oknům atp.

Aktuality

Systém pro výstavbu sendvičových domů na bázi oceli odolal zkušebnímu zatížení

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společnostmi KNAUF Praha, spol. s r. o. a BORABELA s.r.o. provedlo...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Zkoušeli jsme stropní nosníky pro Alzu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na zatěžovacích zkouškách v centrále největšího českého e-shopu...

Vyvinuli jsme pec miniFUR pro středněrozměrové požární zkoušky

Požární laboratoř ČVUT UCEEB vyvinula a pravidelně využívá pec miniFUR pro indikativní zkoušky, které výrobcům poskytují důležité...

Výsledky