Vývoj a zkoušky stavebních výrobků a konstrukcí

Zabýváme se komplexním vývojem stavebních prvků. Provádíme zatěžovací zkoušky v mechanické laboratoři, testy tepelně-vlhkostního chování, akustické nebo požární zkoušky. Věnujeme se nosným prvkům a jejich spojům, výplňovým konstrukcím, oknům atp.

Aktuality

Zkoumáme únosnost dřevěných nosníků se zářezem

Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně...

Testujeme výrobky Ytong

Navázali jsme spolupráci se společností Xella CZ, která vyrábí pórobetonové tvárnice. Cílem je zjistit pomocí zkoušek reálné hodnoty...

Systém pro výstavbu sendvičových domů na bázi oceli odolal zkušebnímu zatížení

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společnostmi KNAUF Praha, spol. s r. o. a BORABELA s.r.o. provedlo...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Výsledky