Vývoj betonových vylehčených sloupů s uhlíkovou výztuží jako prvek pro nosné konstrukce se zatěžovací a požární zkouškou

Registrační číslo: TJ02000119
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Tomáš Vlach
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 31.05. 2021
Partneři: TECHNOFIBER, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vývoj, realizace a ověření mechanické a požární odolnosti prefabrikovaného vylehčeného sloupu z vysokohodnotného betonu (HPC) s uhlíkovou výztuží ve formě textilií. Postupně bude ověřena stávající technologie výroby se zaměřením pro aplikaci na vylehčený sloup s dutinou / vylehčovacím jádrem. První experimenty budou prováděny na menších zkušebních tělesech pro optimalizaci návrhu sloupu. Na základě výsledků budou navrženy sloupy a jejich případná protipožární ochrana s následným odzkoušením mechanické a požární odolnosti. Důraz bude kladen na odolnost sloupu proti účinkům požáru jako největší překážce pro aplikaci ve stavebnictví.