Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012492
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Zahájení: 01.02. 2018
Ukončení: 28.02. 2019
Partneři: Recuair, s.r.o.

Ve spolupráci se společností Recuair, s.r.o. vyvíjíme nový typ malých, energeticky úsporných větracích jednotek se zpětným získáváním tepla. Podílíme se na modelování proudění, měříme výkon a hlučnost nového typu větracích jednotek. Cílem je vyvinout větrací jednotky s vyšší účinností zpětného získávání tepla prostřednictvím nového přístupu k odmrazování výměníku novou konstrukcí a designem. Projekt reaguje na nové nařízení Evropské komise č. 1353 a 1354/2014 týkající se ekodesignu větracích jednotek.