Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010235
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 18.04. 2020
Partneři: THERMAL TREND spol. s r.o

Předmětem předkládaného projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží, která zásadním způsobem mění systém kontinuálního pájení v oblasti kontroly teploty a spotřebované energie. Partner projektu pak k tomuto řešení integruje energetický systém, který zajistí nejen dodávku primární energie a elektřiny, ale postará se o chlazení, vyžití odpadního tepla i o propojení na energetické systémy závodu.